Inmiddels dringt langzaam maar zeker bij bedrijven en consumenten door dat er van alles aan het veranderen is op het gebied van betalingsverkeer. IBAN en SEPA zijn termen die op ons afkomen. Dat is maar goed ook, want vanaf 1 augustus 2014 worden alle eurobetalingen in Europa gestandaardiseerd binnen wat we de Single Euro Payments Area (SEPA) noemen.

Daarin is gelukkig veel geregeld, maar nog niet de invoering van de elektronische handtekening, oftewel de e-mandate in vaktermen. Nederland heeft helaas geen prioriteit gegeven aan de door webwinkels gewenste directe invoering van een SEPA e-mandate. Een gemiste kans mijns inziens, want het doel van SEPA is onder andere het vergemakkelijken van cross-border betalingen. Doordat de elektronische handtekening c.q. het e-mandate nog niet is ingevoerd, belemmert dit de webwinkelis in het zakendoen over de grens. Cruciaal daarbij is dat het e-mandate dezelfde status en bewijskracht dient te krijgen als een papieren, getekend mandaat.

Vandaag wordt op Thuiswinkel.org’s jaarlijkse Online Betaal Congres het wensenlijstje op het gebied van online betalen toegelicht. Onderdeel van het congres is ook de presentatie van de resultaten van de expertgroep Transaction van het onderzoeksprogramma Shopping2020. Waar gaat het met online betalen in 2020 naar toe?

Alle informatie over het Online Betaal Congres 2014 (Online Betaal Congres), de nieuwe position paper Online Betalen in Nederland 2014 (Position paper online betalen Nederland 2014) en de resultaten van de expertgroep Transaction (Shopping2020 onderzoeksresultaten) van Shopping2020 (nu ShoppingTomorrow) zijn online op te vragen va bijgevoegde links.