Betaalsystemen die altijd beschikbaar zijn en een 100% performance hebben! Dat is natuurlijk het ideaal, het iDEAL, zogezegd voor alle webwinkels. De banken houden het voorlopig nog op een norm van 99% die ze zichzelf hebben opgelegd. Vorig jaar kochten Nederlanders voor circa 10 miljard euro aan producten en diensten bij webwinkels. Bij meer dan de helft van hun aankopen rekenden zij af met iDEAL. Door storingen in hun systemen lukt het de banken echter niet om de zichzelf opgelegde norm van 99% geslaagde iDEAL-betalingen te halen. Dat  kost de Nederlandse webwinkels jaarlijks nog altijd miljoenen euro’s omzet.   

Webwinkels en Thuiswinkel.org niet in de laatste plaats, willen uiteraard dat banken de zichzelf opgelegde norm van 99% gaan halen in 2013. Maar eigenlijk willen we als webwinkels niet genoegen nemen met 99%, maar voor 99,5% of zelfs 100% gaan. In het afgelopen jaar zijn we, zoals gezegd, opnieuw door storingen bij het betaalsysteem iDEAL miljoenen euro’s aan omzet misgelopen. Je kan het grofweg simpel uitrekenen: met een omzet van zo’n 10 miljard euro aan consumentenbestedingen, wordt zo’n beetje de helft van de tijd met iDEAL betaald. Dan is 1% heel wat geld wat door webwinkels wordt misgelopen. Vaak is het ook voor consumenten onduidelijk bij wie de fout ligt en krijgt de webwinkel de schuld van het niet beschikbaar zijn van iDEAL. Dat moet uiteraard veranderen.

Het goede nieuws is dat we zien dat we minder grote, majeure incidenten hebben gezien dan het jaar ervoor. En het goede nieuws is dat banken bereid lijken te zijn om afspraken over performance en beschikbaarheid vast te leggen in een nieuw afsprakenstelsel. Zoals onze voorzitter Ed Nijpels vanochtend bij de opening van het 8e Online Betaalcongres verwoordde: “We hebben een periode van constructieve gesprekken achter ons liggen. Nu is het tijd voor concrete afspraken.”

Thuiswinkel.org vraagt dan ook om een voortvarende aanpak van dit probleem op de volgende punten:

  • banken moeten fallback-opties ontwikkelen die kunnen worden ingezet bij storingen;
  • de consument moet bij een storing een melding krijgen, inclusief een alternatieve betalingsmethode;
  • het moet duidelijk zijn dat de oorzaak van de storing bij de bank ligt – en niet bij de webwinkel;
  • de banken moeten zich ertoe verplichten om bij een storing te rapporteren wat er aan de hand is geweest – inclusief een verbeterplan dat herhaling van het probleem voorkomt.

We kijken uit naar een binnenkort te houden overleg met de banken, waarin Thuiswinkel.org afspraken wil maken over bovenstaande punten met Currence (eigenaar van iDEAL) en met de banken.