Het was toch nog best spannend. Na vele maanden van voorbereiding werden we het op vrijdag 17 februari in Parijs eens met elkaar. We gaan een nieuwe Europese belangenvereniging oprichten die opkomt voor de belangen van webwinkels in Europa. Webwinkels die online producten of diensten verkopen aan consumenten kunnen zich aansluiten bij deze vereniging. Voor Europese toeleveranciers van webwinkels is er een speciaal netwerkprogramma.

In het voorjaar actief

De naam van de nieuwe vereniging is Ecommerce Europe. Vanaf het begin is Thuiswinkel.org is namens de Nederlandse webwinkels betrokken bij de oprichting van de nieuwe koepelorganisatie. Zeven landen en hun nationale e-commerce associaties behoren tot de ‘founders’ van de vereniging: België, Denemarken, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Italië en Zweden. Ecommerce Europe (ecommerce-europe.eu) moet in het voorjaar actief zijn, wanneer de website wordt gelanceerd en in Brussel de handtekeningen worden gezet bij de notaris!

Belangrijkste pijler

Belangenbehartiging zal de belangrijkste pijler zijn voor Ecommerce Europe. Een ander belangrijk doel is het verder professionaliseren van e-commerce in Europa én het bieden van een netwerk voor webwinkels die actief zijn op de Europese markt. Want zowel nationale verenigingen als webwinkels kunnen lid worden van de nieuwe koepelorganisatie Ecommerce Europe. Voor webwinkels geldt dat zij minimaal in één ander land actief moeten zijn. Crossborder heet dat. Webwinkels die lid zijn van een van de participerende nationale belangenverenigingen kunnen zich al voor € 950,- aansluiten en ontvangen daarvoor onder meer een beeldmerk. Ecommerce Europe zal ook een business partner programma aanbieden voor toeleveranciers van webwinkels die opereren in Europa. Ook hier geldt natuurlijk dat de betrokken business partners actief moeten zijn over de grens.

Eerste ledenvergadering

Tijdens de Global E-commerce Summit in Barcelona, van 4 tot 6 juni, wordt de eerste Algemene ledenvergadering gehouden van de nieuwe vereniging. Tevens organiseert Ecommerce Europe voorafgaande aan het congres een drietal pre-conferences over E-Legal, E-Payments en E-Logistics. Meer weten over Ecommerce Europe? Stuur een mailtje naar info@ecommerce-europe.eu.