Het waren twee prachtige dagen! De Webwinkel Vakdagen 2013 waren top! Vandaag ontving ik uit handen van Cor Molenaar het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek, ‘Red de Winkel’. Molenaars nieuwe boek schetst haarfijn de oorzaak van de huidige malaise in de detailhandel: het veranderende kijk, kies en koopgedrag van consumenten. Internet is niet de oorzaak van alle problemen, aldus Molenaar. Je kan webwinkels toch moeilijk verwijten dat zij luisteren naar de klant, dat zij –gebruik makend van de nieuwe mogelijkheden van de techniek- hebben ingespeeld op wat consumenten willen. Klant is koning, zo luidt het aloude adagium. Webwinkels zijn hooguit de katalysator in ontwikkelingen die al jaren spelen. Internet en online maken de ontwikkelingen manifest. Ontwikkelingen die soms tot op de dag van vandaag overigens door vastgoed, projectontwikkelaren en gemeenteambenaren worden ontkend. Molenaar vertelde over de gemeente Almere met ambitieuze plannen voor een mooi, groot, nieuw winkelcentrum. Ik twitterde deze week mijn zorgen over vergelijkbare plannen van mijn geboortestad Helmond, die er ook dergelijke megalomane ambities op na houdt.

Cor Molenaar en Wijnand Jongen

In mijn dankwoord stelde ik de vraag wat het belang van Thuiswinkel.org als belangenvereniging is bij het ‘redden van de winkel’? In zijn wervelende presentatie schetste Molenaar zoals gezegd de oorzaak van alle consternatie waar we deze week over mochten lezen en horen: het in toenemende mate veranderende kijk, kies en koop gedrag van de consument. Ik gaf aan dat we al meer dan 10 jaar lang het retail landschap langzaam hebben zien veranderen. Ik durfde niet te zeggen dat je dan ook geen buitengewoon hoogleraar hoeft te zijn om deze ontwikkeling niet te hebben zien aankomen. Wellicht dat je wél bijzonder hoogleraar moet zijn om de toekomstige ontwikkelingen te kunnen schetsen. Een toekomst waarbij retail en online retail van producten en van diensten in elkaar zullen opgaan. Een toekomst waar traditionele retailers het web zullen opzoeken dan wel online in de winkel zullen integreren. En een toekomst waar online retailers de winkelstraat zullen opzoeken, al dan niet in als pop-up store of met afhaalpunten in de binnenstad.

Het is deze gemeenschappelijke toekomst waar online Shopping 2020 zich op richt. In mijn dankwoord, na het ontvangen van het eerste exemplaar van Molenaars nieuwe boek, mocht ik de meer dan 300 aanwezigen in de volgepropte keynote zaal vertellen over Shopping 2020. De timing van Molenaars boek Red de Winkel en de kick-off van online Shopping 2020, liggen in elkaars verlengde. Shopping 2020 wil krachten bundelen. Binnen Shopping 2020 wil Thuiswinkel.org samen met collega brancheorganisaties, bedrijven, business partners, politiek, gemeenten, overheden en overige stakeholders een platform creëren waarin we met elkaar de toekomst van online shopping kunnen bestuderen, beïnvloeden en misschien een beetje bepalen.

Shopping 2020 gaat binnenkort van start. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Op 23 april a.s. zullen we tijdens het Shopping Tomorrow Congres de kick-off laten plaatsvinden en Shopping 2020 presenteren. Thuiswinkel.org nodigt een ieder uit die zich hiertoe aangesproken voelt bij te dragen aan Shopping 2020 en van zich te laten horen!