De uitspraak van de rechtbank van Den Bosch die deze week besliste dat de Axsys Group van een bedrijventerrein in Schijndel moet verdwijnen, is niet alleen schadelijk voor de betreffende webshop. Het raakt de hele sector en brengt Nederlandse webwinkels in een lastig parket.

Volgens de rechter is er bij het bedrijf dat webwinkels in drank runt sprake van detailhandel, wat niet past bij de bestemming van een bedrijventerrein. De zaak doet erg denken aan een eerdere zaak in april 2011 tegen fietsenshop.nu. De Raad van State bepaalde destijds dat deze webshop niet in een buitengebied gerund mocht worden.

Vandaar dat we de vraag die we toen stelden opnieuw moeten stellen: Waar moeten webwinkels ondernemen? Ze zijn niet welkom in een woonwijk of buitengebied. Maar nu zijn ze als detailhandelsbedrijf óók niet welkom op een bedrijventerrein. Een winkelgebied past niet bij webshops zonder etalage, showroom en in een straat met fysiek winkelend publiek.

Niet meer van deze tijd
Het toepassen van de enge definitie dat detailhandel het leveren van goederen aan consumenten is, is niet meer van deze tijd. Natuurlijk zijn ook webwinkels in deze definitie detailhandel. Maar webwinkels hebben een heel ander karakter en een heel ander afzetgebied dan klassieke winkels. Webwinkels hebben meestal geen etalage, geen klantenbezoek met bijhorende parkeerproblematiek en zijn al helemaal niet gericht op de lokale markt. Daarom moet met deze ‘detaillisten’ anders worden omgegaan dan met hun ‘fysieke’ collega’s.

De Nederlandse gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol, want zij gaan over de bestemmingsplannen. Thuiswinkel.org zal daarom met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overleggen wat er gedaan kan worden aan dit probleem. Bij gemeenten moet een ‘omslag in denken’ plaatsvinden en in bestemmingsplannen moet standaard rekening gehouden met online winkels. Zo kunnen uitzondering- of ontheffingsbepalingen opgenomen worden die rekening houden met de feitelijke ruimtelijke uitstraling van de webwinkel. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen klassieke detailhandel en webdetailhandel, of een combinatie daarvan. Veel bestemmingsplannen die op dit moment van kracht zijn, zijn opgesteld in een tijd dat webwinkels er nog niet waren of een zeer nieuw verschijnsel waren.

De bestemmingsplannen die nu gelden en die rekening houdt met klassieke fysieke winkels en bedrijven heeft als doel om een concentratie van winkels in een gebied te bevorderen. Voordeel daarvan is dat een bepaald gebied, bijvoorbeeld de binnenstad, aantrekkelijk blijft voor winkels. Ook wil deze wetgeving oneigenlijke concurrentie tegengaan van de plaatselijke middenstand door winkels op nabijgelegen industrieterreinen of woonwijken. Een ander doel is het tegengaan van commerciële activiteiten in woonwijken en buitengebieden.

Verouderd
Thuiswinkel.org zal de huidige problematiek ook bij politieke partijen en relevante overheden onder de aandacht brengen dat de uitleg en definitie van het begrip detailhandel dringend aan modernisering toe is.

Op dit moment zorgen de verouderderde bestemmingsplannen tot onzekerheid bij ondernemers en leiden ze rechtstreeks tot economische schade voor de online winkeliers en de Nederlandse economie. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van de bestemmingsplannen die ook het belang van de detaillist op het oog heeft.

Als alle gemeenten gaan kijken of webwinkels in het bestemmingsplan passen op de manier waarop de rechter in Den Bosch dat heeft gedaan, dan kunnen heel veel beginnende webwinkels hun deuren wel meteen sluiten. Of ze moeten zich vestigen tussen de traditionele winkels, maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn?

Webwinkels mogen niet langer tussen wal en schip vallen. Overheden moeten daarbij beseffen dat de webwinkels steeds meer een belangrijke economische motor van de Nederlandse economie zijn met een groeiende omzet en werkgelegenheid. Ook, of misschien juist wel nu , in tijden van recessie.