Trots als een pauw mocht ik eerder deze week, samen met mijn secretaris van het eerste uur Menno van der Put, de Mans Lejeune Award in ontvangst nemen als beste branchevereniging van Nederland. Juryvoorzitter Paul de Ruijter: “Thuiswinkel.org heeft zich onderscheiden door sectoroverschrijdend denken ten aanzien van de rol van verenigingen als ‘horizontale’, themagerichte netwerken van branches in plaats van enkelvoudige, ‘verticale’ brancheorganisaties. Met een ‘entrepreneurial spirit’ en innovatieve geest heeft de organisatie de uitdaging opgepakt om stakeholders uit totaal verschillende invalshoeken te verbinden en hier ook op Europese schaal het voortouw in te nemen”.

De vakjury beoordeelde de 10 genomineerde verenigingen uit Nederland en België op basis van 4 hoofdthema’s:  ‘Visie en toekomstbestendigheid’, ‘Strategische communicatie’, ‘Bestuur en organisatie’, en ‘Vernieuwing en verjonging’. Voor onze vereniging is het een erkenning dat we in het snel veranderende maatschappelijke veld van belangenbehartiging goede stappen zetten. Het is ook een beloning voor alle medewerkers van Thuiswinkel.org, het bestuur en alle commissies, werk- en expertgroepen die samenwerken om het landschap van e-commerce verder te professionaliseren. Het komt m.i. met name de vele honderden vrijwilligers toe van wie Thuiswinkel.org het vertrouwen heeft gekregen. Het prachtige beeld van kunstenaar Jos Gielen heeft inmiddels een plek gevonden op ons kantoor in Ede, waar iedereen het kan komen bewonderen.

De Mans Lejeune Award werd afgelopen dinsdag 4 november uitgereikt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Lejeune Association Management en werd uitgereikt tijdens de jubileumbijeenkomst in het Kyocere ADO stadion in Den Haag. Thuiswinkel.org werd gekozen uit 10 genomineerde verenigingen, waaronder de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Unie van Belgische Adverteerders (UBA) en de Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Meer weten? Voor aanvullende informatie, het juryrapport en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Lisanne Lejeune: excellente.teams@lejeune.nl; tel. 070 – 360 38 37