Vandaag hebben Thuiswinkel.org en samenwerkende brancheverenigingen een persbericht verstuurd, waarin de kick-off van ons grote, gezamenlijke onderzoeksproject Shopping2020 wordt aangekondigd. Die kick-off vindt plaats op 13 juni a.s. met een voor iedereen toegankelijk Shopping Tomorrow congres in de ochtend en een besloten ontmoeting van de 10 expertgroepen in de middag. Plaats van handeling is Nyenrode in Breukelen.

Hoe winkelt de consument online naar producten en diensten in het jaar 2020? Die vraag willen samenwerkende brancheorganisaties gaan beantwoorden in het onderzoeksprogramma. Het doel is om ondernemers handvatten te geven om met veranderend consumentengedrag om te gaan. Voor branches liggen actieplannen in het verschiet en ook hopen we de politiek op nationaal en lokaal niveau suggesties voor beleid mee te geven.

Het bijzondere van Shopping2020 is dat participerende branches en bedrijven samen werken aan een toekomstvisie over online verkoop van producten en diensten. Voor alle ondernemers die producten of diensten verkopen aan consumenten geldt immers de uitdaging om nieuwe technieken in de bestaande bedrijfsprocessen te incorporeren. Ook hebben zij de behoefte gemeen om hun onderneming te laten groeien in een context met sociaaleconomische veranderingen en wijzigend consumentengedrag. Deze ontwikkelingen vragen om een toekomstvisie.

Shopping Tomorrow
De start van Shopping2020 is tijdens het congres “Shopping Tomorrow” op 13 juni op Nyenrode Business Universiteit en staat open voor deelnemers aan en geïnteresseerden in het onderzoeksproject. Bekende ondernemers delen daar hun visie en inspireren daarmee de honderdtachtig experts die meewerken aan het onderzoek. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in het vroege voorjaar van 2014 tijdens het slotcongres “Shopping Together.”

Meedoen in Shopping2020?
Dat kan. Branches en bedrijven die zich willen aansluiten zijn van harte welkom!

Meer informatie is te vinden op www.shoppingtomorrow.nl