Met gepaste trots hebben we vandaag het Shopping2020 eindrapport gepubliceerd. Met daarin de e-Ambitie voor Nederland. Willen we op het gebied van e-commerce de boot niet missen, dan moet er op alle fronten veel gebeuren. In het eindrapport van Shopping2020, dat is opgesteld i.s.m. het adviesbureau McKinsey & Company, zijn 9 concrete actieplannen voor BV Nederland geformuleerd. Shopping2020 wordt het komende jaar daarom ook voortgezet als actiepogramma. Het is nu tijd voor de overheid, branches en bedrijven om aan de slag te gaan, met als doel Nederland voorop te laten lopen op het gebied van e-commerce. Dat is ook de reden dat we nu het onderzoeksprogramma Shopping2020 omvormen tot een actieprogramma.

Binnen de 4 strategieën zijn er 9 acties binnen Shopping2020 geformuleerd:

1) Naadloze klantbeleving creëren
Middels de actieprogramma’s E-ID en 1-klik-aankoop is het doel een infrastructuur voor het Nederlandse bedrijfsleven te creëren, waar een Amerikaanse grootmacht als Amzazon al jaren over beschikt. Ook voor de winkelstraat geldt dat een naadloze klantbeleving essientieel is, waarbij online een belangrijke verbindende factor zal zijn. Hiervoor is het actieprogramma De Nieuwe Winkelstraat, waar samengewerkt wordt tussen brancheverenigingen en gemeentes.

2) Nederland als e-Vestigingsland positioneren
Steeds meer ondernemers en technologiebedrijven uit Azië en Amerika overwegen een sprong naar de Europese markt. In samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken wordt als onderdeel van het programma Digital Gateway to Europe een long list opgesteld van bedrijven die benaderd gaan worden om zich in Nederland te vestigen. Dit levert niet alleen werkgelegenheid op maar ook een instroom van kennis en talent waar andere Nederlandse bedrijven weer van kunnen profiteren.

Daarnaast zal tevens een e-Accelerator programma worden opgezet om juist start-ups op het gebied van e- en m-commerce voor Nederland te werven en te behouden.

3) Cross-border e-commerce stimuleren
De verschuiving naar een mondiale (e-)commerce markt biedt veel kansen voor het bedrijfsleven, maar er moeten ook nog veel barrières beslecht worden. Het actieprogramma Gelijk & simpel speelveld richt zich op het verder ontwikkelen van een gelijke, eerlijke en simpele set van regels, ongeacht kanaal of platform, zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

Om Nederlandse ondernemers het makkelijker te maken om cross border te gaan, zal aan de markt worden gevraagd een X-border platform te ontwikkelen. Via dit platform kunnen Nederlandse bedrijven aan de hele wereld verkopen, waarbij ook aan internationale financiële en juridische verplichtingen voldaan wordt.

4) Duurzame groei faciliteren
Groei is wenselijk, maar mag niet ten kosten gaan van alles. In het actieprogramma Voetafdruk Online Handel zal worden onderzocht wat de ecologische voetafdruk van e-commerce is en hoe deze verlaagd kan worden. Advertising 2020 ten slotte heeft als doel nieuwe richtlijnen voor de zelfregulatie van advertenties te ontwikkelen, rekening houdend met trends als social media, nieuwe technologie en internationalisatie van de markt.

Volgens McKinsey & Company moet het doel van BV Nederland zijn om de totale omzet van consumptieve bestedingen te laten stijgen van 120 naar 150 miljard euro. Daarbij wordt uitgegaan van een forse toename van het aandeel online verkopen van producten en diensten aan Nederlandse consumenten.

De actieplanen komen voort uit de synthese van het onderzoeksprogramma Shopping2020, waarin nauw werd samengewerkt met het adviesbureau McKinsey & Company. Het afgelopen jaar werkten 18 branche- en belangenverenigingen, 460 experts en 6 gerenommeerde kennispartners mee, onderverdeeld in 19 expertgroepen. Het doel van Shopping2020 is het creëren van een toekomstvisie over hoe de consument in 2020 shopt naar producten en diensten. Shopping2020 is een initiatief van belangenvereniging Thuiswinkel.org.

Shopping2020: Van Onderzoeks- naar Actieprogramma
Op 12 juni 2014 vindt de kick-off van de Actieprogramma’s van Shopping2020 plaats. Doel van het Actieprogramma Shopping2020 is de uitvoering van de gedefinieerde acties voor BV Nederland en het hands-on ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit gebeurt onder meer door het uitwerken van het Wiki-Handboek Shopping2020 met expertgroepen. Daarnaast wordt vanuit Shopping2020 de e-Academy opgericht met als doelstelling professionalisering en deskundigheidsbevordering ten behoeve van bedrijven en hun medewerkers. Meer informatie over deelname aan Shopping2020 (nu ShoppingTomorrow) is beschikbaar via www.shoppingtomorrow.nl.