Vandaag presenteert belangenvereniging Thuiswinkel.org de start van de e-Academy, het sector-overstijgende initiatief dat ervoor moet zorgen dat studenten én werkende professionals met de juiste toekomstgerichte e-business-bagage kunnen innoveren en groeien via een ’leven-lang-leren’ programma. Bedrijven hebben broodnodig behoefte aan digitale experts die de online consumentenmarkt begrijpen.

De nieuwste cijfers over online consumentenbestedingen, die Thuiswinkel.org en onderzoeksbureau GfK vandaag bekendmaken, bevestigen deze noodzaak. Consumenten kochten in het eerste half jaar voor zo’n € 8 miljard aan producten en diensten online. Dat is 18,4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Prachtige cijfers, die de transitie op weg naar een digitaal verankerende samenleving onderbouwen. Maar het zijn ook groeicijfers die de sector voor forse problemen en uitdagingen stelt.

Moeilijk om de juiste werknemers te vinden voor e-business

Ten eerste ondervinden bedrijven, in alle facetten van de waardeketen, steeds meer problemen bij het vervullen van vele duizenden vacatures. Het schort aan de instroom van goede, gekwalificeerde jonge professionals, doordat het middelbaar en hoger onderwijs nog onvoldoende aansluiten op de nieuwe digitale vereisten vanuit het werkveld. Ten tweede mist de e-business-sector een infrastructuur voor de continue ontwikkeling van werkende e-business professionals.

De e-business-professional heeft specialistische kennis én een brede blik

De transitie naar een in verregaande mate gedigitaliseerde samenleving heeft grote impact op de arbeidsmarkt. Oude beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan. Daarvoor zijn goed gekwalificeerde mensen nodig, liefst met een t-shaped-profiel. Professionals die enerzijds diepgaande, specialistische kennis hebben van een digitaal vakgebied, zoals marketing, inkoop, logistiek en webshopmanagement. Anderzijds zijn ze ook in staat om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken en generieke kennis hebben van ICT en data science. Daarnaast beschikken ze over communicatievaardigheden, creativiteit, probleemoplossend vermogen en de skills die hen in staat stellen om in kleine interdisciplinaire teams samen te werken. In nagenoeg alle sectoren moeten mensen worden opgeleid voor een ‘nieuwe winkelstraat’, voor (web)winkels, financiële en zakelijke dienstverleners, banken, reisbureaus, marktplaatsen, én niet in de laatste plaats, voor de duizenden toeleveranciers in alle facetten van de e-business-waardeketen.

Op naar ’total retail’

De retail bevindt zich als spil van het economisch-maatschappelijke leven in de voorhoede van een transitie naar een digitale samenleving. De ontwikkeling naar ‘total retail’, de vervlechting van offline en online in de detailhandel en dienstensector, is onmiskenbaar en onomkeerbaar. Bestaande en nieuwe digitale technieken worden bepalend in de manier waarop we in de toekomst kijken, kiezen en kopen en dus aan ‘digital commerce’ doen: thuis, onderweg, in de winkelstraat én – online instore – in de winkel. Winkels en dienstverleners moeten niet langer de klant centraal stellen door de klant in de eigen traditionele winkelomgeving te plaatsen. Zij moeten er juist voor gaan zorgen dat zijzelf naadloos, zonder gedoe, in de omgeving van hun klanten passen. Dat vergt een nieuw, digitaal perspectief én een enorme uitdaging op het gebied van human resources.

Opleiden voor het werk van de toekomst

Afgelopen maandag hoorde ik minister Jet Bussemaker op Radio 1 zeggen dat ‘opleiden moet scholen tot het werk van de toekomst’. Ook in de Retailagenda van minister Henk Kamp wordt gevraagd om nieuwe competenties. Op alle fronten is in de komende jaren e-kennis en -kunde nodig om met Nederland een positie als kennisland te bemachtigen op de wereldwijde kaart van e-commerce. Het bedrijfsleven en onderwijs moeten met elkaar bouwen aan een nieuwe infrastructuur die zich richt op twee doelgroepen: studenten en professionals. Het programma e-Academy fungeert hierbij als katalysator. Professionals nemen deel aan een nationaal ‘leven-lang-leren’ programma, waar zij via permanente educatiepunten worden uitgedaagd eigen talenten te ontwikkelen. Bedrijven worden uitgedaagd ‘Lifelong Learning Company’ te worden, teneinde een vruchtbare bodem te bieden voor continue talentontwikkeling. Het onderwijs en bedrijfsopleiders worden uitgedaagd om samen met de e-business-sector opleidingen, trainingen en e-learning programma’s in te richten die aansluiten bij de in rap tempo veranderende eisen vanuit de markt.

Alleen door samen deze uitdaging aan te gaan, kan Nederland de motor van haar kenniseconomie oliën.

Lees het persbericht over e-Academy
Lees meer over de Thuiswinkel Markt Monitor