Thuiswinkel.org wil het voortouw nemen in de ontwikkeling van een toekomstvisie op online retail en commerce. Dit maakten we vandaag bekend op onze Nieuwjaarsreceptie in ’t Spant in Bussum. Met Commerce 2020 willen we een platform bieden aan overheden, branches en bedrijven om nieuw perspectief te bieden voor ondernemerschap in Nederland.

In navolging van oproepen in de media van ondermeer Daniel Ropers (FD, 27 december: ‘Kabinet mist de boot met e-commerce’), Willem Vermeent (FD, 2 januari 2013: ‘Maak van Nederland leidend internetland’ en Hans Biesheuvel (Retail Nieuws, 6 januari 2013: ‘MKB Nederland roept kabinet op tot actieplan voor de retail’) riep Ed Nijpels overheden en bedrijfsleven op om online retail binnen vijf jaar tot een topsector te maken. ‘Nederland hoort als handels- en distributieland een vooraanstaande rol te spelen op het gebied van e-commerce, aldus onze voorzitter . ‘Daar moet het kabinet op inspelen’.

Doelstelling van Commerce 2020 is het creëren van een platform om samen met marktpartijen te komen tot een sectorbrede toekomstvisie op (online) retailing of commerce van producten en diensten. Het kabinet faciliteert nu al e-commerce via bijvoorbeeld de doorbraakprojecten uit het regeerakkoord. Dat vinden we een goede zaak. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat online retail in Nederland groot is geworden met relatieve overheidsbemoeienis. Dat moet vooral zou houden, zou ik zeggen. Nog beter is het als online retail op eigen kracht kan bewerkstelligen dat zij topsector wordt binnen vijf jaar. Daar waar traditionele retail en online retail van producten en diensten in de toekomst samen komen, kan een toekomstvisie op ‘commerce’ een belangrijke bijdrage leveren aan deze ambitie.

Op 23 april lanceert Thuiswinkel.org tijdens het Commerce 2020 Congres in de Jaarbeurs de start van het project, dat een jaar in beslag zal nemen. Participerende overheden, koepels, branches en bedrijven worden gedurende een jaar (2013-2014) in staat gesteld om rapporten en resultaten aan de eigen achterban te presenteren. Met als achterban (web)winkels, detailhandel, reisorganisaties en (financiële) dienstverleners, zijn we als Thuiswinkel.org als geen ander in staat dit platform te bieden. Geïnteresseerden kunnen zich bij ondergetekende melden. Met Commerce 2020 wil Thuiswinkel.org bijdragen aan nieuwe economische groei in alle sectoren, met internet als verbindende factor in denken, leren, werken en ondernemen. Dat is ons doel en dat is onze gemeenschappelijke uitdaging.