De Consumentenautoriteit heeft aangekondigd om scherp te gaan toezien op onbetrouwbare webshops. Dat is goed nieuws! Maar er is meer nodig: ook keurmerken die niets voorstellen dienen aangepakt te worden. Alleen zo ontstaat er voor de consument duidelijkheid over wat nu wel en niet betrouwbaar is.

Het verscherpte toezicht dat de Consumentenautoriteit heeft aangekondigd om onbetrouwbare webshops aan te kondigen sluit helemaal aan bij de visie van Thuiswinkel.org. Als belangenorganisatie beseffen we hoe belangrijk het is voor zowel consumenten als webwinkels om voor kwaliteit en betrouwbaarheid te zorgen. Daar werken wij met ons Thuiswinkel Waarborg al jaren aan. Onze leden voldoen aan alle wet- en regelgeving en bieden op veel terreinen zelfs meer zekerheden dan wettelijk nodig is. De branche als geheel is namelijk gebaat bij een goed imago. Daar zijn tevreden klanten voor nodig. Dit is iets waar wij al jaren voor pleiten, want webshops die het niet zo nauw nemen met wet- en regelgeving dragen niet bij aan een eerlijk speelveld voor webwinkels

Wildgroei
Er is echter meer nodig. Zolang er nog allerlei keurmerken voor webshops bestaan die niet deugen heeft de consument geen duidelijkheid over wie betrouwbaar is en wie niet. Er is sprake van een wildgroei aan keurmerken. De meeste keurmerken beloven van alles maar doen weinig. Ze controleren nauwelijks of niet op de naleving van wettelijke regels. In November hebben we er bij de Consumentenautoriteit op aangedrongen dit extra prioriteit te geven. Nog kwalijker is dat de namen van nieuwe keurmerken vaak lijken op die van het Thuiswinkel Waarborg. Zo wordt een vals gevoel van bekendheid opgewekt.

Meld misbruik logo
Overigens komt het ook nog steeds voor dat het Thuiswinkel Waarborg door webwinkels ten onrechte wordt gebruikt. Wij zijn daar voortdurend alert op en hebben een speciaal meldpunt ‘Meld misbruik Thuiswinkel Waarborg logo’ waar zowel consumenten als webwinkels onterecht gebruik kunnen melden. Op dit moment is het slecht gesteld met de duidelijkheid rondom keurmerken. Een belangrijke taak voor de Consumentenautoriteit.