Het gemak van online shoppen en het winterse weer van de afgelopen weken, hebben gezorgd voor een bovenverwachting hoge groei in de omzet van webshops. Een stijging van 34% in de omzet ten opzichte van de reguliere omzet is het resultaat. Bekijk het fragment op het NOS journal nu terug!