Op de Europadag van het Ministerie van Economische Zaken spraken minister Kamp, Eurocommissaris Kroes en online ondernemers over digitalisering en internationalisering van de economie. Onderwerpen die me aan het hart gaan, want laten het nou ook net onderwerpen zijn die ook in ons onderzoeksproject ShoppingTomorrow hoog op de agenda staan.

Minister Kamp sprak over de VS als leidend e-commerce land, dat giganten als Google, Apple en Facebook heeft voortgebracht. De opkomst van deze bedrijven werd niet in de weg gezeten door het ontbreken van een interne markt. Europa kan hier een voorbeeld aan nemen: voor groei is Europese harmonisatie van markten, wet-, regelgeving en voorwaarden van essentieel belang. Alleen met een robuuste interne markt kan Europese economie worden versterkt.

Overheden moeten voorwaarden scheppen, om niet in de laatste plaats groei over de grenzen heen, te faciliteren. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor kleine innovatieve ondernemers. Er moeten eigentijdse marktregels komen, een level plating field, in Nederland, maar bovenal in Europa. Regels moeten worden aangepast aan de nieuwe realiteit. Dat die nieuwe realiteit traditionele ondernemers raakt is evident. Maar laat het duidelijk zijn: voor iedere baan in de traditionele wereld die verloren gaat door digitalisering, komen er 2,6 nieuwe banen terug in de ICT en aanverwante sectoren. Aldus Kamp.

Neelie Kroes betoogde dat dankzij het Europese framewerk er enorme kansen liggen voor ondernemers in Europa. De digitale economie is een open markt, die niet ophoudt bij grenzen van Europa. Dat vraagt om innovativiteit, flexibiliteit en nieuw denken. Protectie werkt daarbij averechts, aldus Kroes. Pas je aan, kijk naar nieuwe business modellen en vaar niet op de gedachte dat dingen blijven zoals ze zijn.

Ik deel de gedachte met Kroes dat dat het te gek voor woorden is dat we nu in Nederland -anno 2013- doorbraakprojecten formuleren om MKB aan de ICT of e-commerce te krijgen. Doorbraakprojecten hadden al jaren resultante moeten zijn van ieder strategisch beleid, op alle niveaus. Ik deel overigens niet de gedachte van Kroes dat Nederland voorloper is op het gebied van digitalisering, e-commerce en ICT.

De realiteit is dat we nog veel meters moeten maken om gidsland te worden op het gebied van digitalisering en internationalisering van onze economie. Wellicht dat ShoppingTomorrow daar een bescheiden bijdrage in kan leveren, zodat we uiteindelijk met voldoende geschoolde mensen in 2015, aldus Kroes, één miljoen nieuwe banen kunnen vullen in Europa, gerelateerd aan ICT, digitale economie en e-commerce.

Foto’s gemaakt door: Paul Ridderhof