Het is al weer 4 jaar geleden dat Ecommerce Europe werd opgericht, de Brusselse koepelorganisatie voor (web)winkels die producten of diensten online verkopen. Dit jaar hopen we ons 20e land uit de Europese Unie te verwelkomen. Meer dan 25.000 (web)winkels zijn inmiddels in Brussel vertegenwoordigd. Ecommerce Europe vertegenwoordigt niet alleen het grote bedrijfsleven, maar ook vele duizenden mkb’ers, kleine (web)winkeliers die elke dag hard werken om via digital commerce klanten zo goed mogelijk te bedienen.

Oproep voor e-WTO

Het was Jack Ma, Alibaba’s oprichter en inmiddels Chairman of the Board, die tijdens de APEC-bijeenkomst vorig jaar november in de Filippijnen opriep om een World Trade Federation voor e-commerce op te richten. Deze nieuwe associatie zou krachten op het gebied van global e-commerce kunnen bundelen, en de belangen van mkb’ers kunnen borgen. De huidige WTO, die met name opkomt voor de belangen van grote bedrijven, is volgens Ma niet in staat om de belangen van mkb’ers te vertegenwoordigen. Een nieuwe WTO 2.0 of een e-WTO zou het mogelijk moeten maken dat mkb’ers met behulp van digital commerce kunnen groeien.

Belangen van grote bedrijven en mkb verenigen

Publiek-private samenwerking staat voor mij aan de basis van een dergelijke beweging naar een globale samenwerking. Het staat voor mij vast dat het een partnership moet zijn waar zowel grote en kleine bedrijven baat bij hebben. Samen met hun belangenorganisaties zullen zij aan de basis moeten staan van een e-WTO, waar grote globale uitdagingen op het gebied van veiligheid, data, betalen, privacy, duurzaamheid en uiteraard handelsbarrières geagendeerd worden. Juist deze uitdagingen kunnen grote bedrijven en mkb’ers verenigen. Met het oprichten van een e-WTO krijgt digital commerce de aandacht die het verdient. Het oprichten van een e-WTO past in deze tijd, waarin overal ter wereld e-commerce associaties worden opgericht, om aandacht te vragen voor de belangen en uitdagingen van digital commerce. Op termijn zullen de WTO en e-WTO weer samengaan, net als retail associaties en e-commerce associaties, doet niets af van de noodzaak om nu de toekomst van digital commerce te faciliteren met een e-WTO. Laten we vooral krachten bundelen op onderwerpen die nu spelen in het dagelijks leven van ondernemers. Laten we die stap zetten in het belang van bestaande detailhandel associaties en van nieuwe e-commerce associaties.

Volgende stap

Vorig jaar heb ik het initiatief genomen om onder de vlag van Ecommerce Europe tal van e-commerce associaties uit de hele wereld in Brussel uit te nodigen, voorafgaand aan de Global E-commerce Summit in Barcelona. Alle Europese associaties waren vertegenwoordigd. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van e-commerce associaties uit onder andere China, de Verenigde Staten (NRF/Shop.org), Japan, Costa Rica en Egypte. Zij waren aanwezig op wat we de eerste ‘World Wide Round Table’ noemden. Dit jaar staat er een nieuwe Round Table gepland op 29 mei in Barcelona. Het oprichten van een e-WTO lijkt me een mooi punt voor de agenda.

PS Deze blog wordt geschreven in New York, waar ik met executives van retail associaties wereldwijd vergader over zaken die global retail aangaan. FIRAE is de netwerk organisatie die onder leiderschap van de Amerikaanse National Retail Federation (NRF) werkt aan het verbeteren van de onderlinge verstandhouding tussen associaties. Zondag begint NRF’s Big Show met meer dan 35.000 bezoekers.

Lees ook deel 2: NRF.nl: durven dromen van een Nederlandse Retail Federatie