Neelie Kroes is furieus. En terecht. Fel gaat zij in een blog tekeer tegen de uitspraak van de Belgische handelsrechter die de taxi-service app Uber feitelijk een verbod in Brussel oplegt. Ongetwijfeld heeft de dienstdoende rechter ergens wettelijke gronden gevonden om tot het  Uber-verbod – met een dwangsom van € 10.000 voor iedere Uber-chaffeur die een klant oppikt!- te komen. Maar onze Vice President voor de Digitale agenda heeft een terecht punt  dat hier met wet in hand innovatie een halt wordt toeroepen. Het is werkelijk de dood in de pot en het doet me denken aan vervlogen tijden: het publiekelijk verbranden door winkeliers van catalogi aan het einde van de 19e eeuw, het verbieden van warenhuizen met eenheidsprijzen in de 20e eeuw en het zoeken naar beschermingsconstructies voor de luxe goederen industrie in de 21e eeuw. Het tekent het onvermogen van een sector om te gaan innovaties die door consumenten –sneller dan het bedrijfsleven- massaal worden omarmt.

De Digitale Revolutie  heeft een impact in alle aspecten van het maatschappelijk leven. Dat doet pijn voor veel sectoren, omdat ze niet in staat zijn het in rap tempo veranderende consumentengedrag  te volgen. Het doet dus ook pijn in de taxibranche, die blijkbaar een succesvolle lobby hebben gevoerd bij de Belgische mobiliteitsminister Brigitte Grouwels, om het taxi-kartel in stand te houden. Grouwels bleek gevoelig voor het argument dat Uber banen zou kosten. Dat de bestaande taxibranche staatssteun nodig heeft om zelf tot een app te komen, is volgens mij veelzeggend. Ook lijkt te worden vergeten dat juist  e-commerce een banenmotor is. Volgens belangenvereniging Ecommmerce Europe ligt de e-GDP, de bijdrage van e-commerce op het GDP van Europa, op 3,2%. Stel je ook eens voor hoeveel nieuwe banen innovaties genereert.

Wat hier feitelijk speelt is dat ook Belgische (!) regels niet aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt van de 21e eeuw. Van het aanpassen van dergelijke regels, met eerlijke concurrentie als doel, zou werk moeten worden gemaakt. Het verbieden is innovaties is een zwaktebod, tekenend voor het onvermogen van beleidsmakers en sectoren om met nieuwe ontwikkelingen om te gaan. Het is zinloos en wekt ergernis.

Mijn boodschap? Overheden, dus ook Ministers, moeten het online kanaal en innovatie via internet volledig, maar dan ook echt volledig omarmen. Het mes snijdt ook overal in Europa aan twee kanten. De meer traditionele sectoren kunnen komen tot nieuwe businessmodellen door digitaal ondernemerschap en e-commerce in  hun bedrijven te incorporeren. En de e-commerce sectoren die al B2B en B2C actief zijn, worden verder geholpen om de toch al stevige mondiale concurrentie aan te gaan. Om met de Europese Commissie te spreken: for growth and jobs!