Vandaag presenteerde ik de nieuwe Europese B2C e-commerce cijfers bij de opening van de 6de editie van de Global E-commerce Summit in Barcelona. Met meer dan 700 aanwezigen uit meer dan 30 landen een absolute mijlpaal. De cijfers: in 2013 groeide de Europese online omzet van producten en diensten met 16,3% naar € 363,1 miljard. Daarmee is Europa niet langer het grootste B2C e-commerce continent.

Dat is Azië-Oceanië met € 406,1 miljard (+16,7%), dankzij de opkomst van de enorme groei in de Chinese markt. De Europese markt is wel groter dan die van Noord-Amerika (€ 333,5 miljard, +6,0%). Het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) groeide in 2013 het snelst met 32,6% tot € 11,9 miljard, gevolgd door Latijns-Amerika, dat groeide met 24,6% naar € 37,9 miljard.

Voor 2014 verwachten we overigens dat Europese B2C e-commerce markt forst zal doorgroeien naar  een online omzet van € 425,5 miljard. En tegen het einde van 2016 denken we dat de Europese B2C e-commercemarkt gestegen is tot een omzet van ongeveer € 625 miljard. De verwachte groei komt tot stand door hogere bestedingen in de gevestigde landen en een toename van het aantal e-shoppers in de opkomende landen.

Ook dit jaar zijn de landen met de grootste omzet op het gebied van e-commerce het Verenigd Koninkrijk (€ 107,1 miljard), Duitsland (€ 63,4 miljard) en Frankrijk (€ 51,1 miljard). Het totaal van € 221,6 miljard van deze drie landen is samen goed voor 61% van de totale Europese B2C e-commercesector en 69% van de EU28.

E-commerce zeer belangrijke drijver voor Europese economie
Het totale bruto binnenlands product (BBP) van Europa wordt in 2013 geschat op ongeveer € 16,4 triljoen, waarvan 79,5% afkomstig is van de EU28. Ecommerce Europe schat het Europese aandeel van de B2C interneteconomie, de eGDP-index, op 2,2%, een aandeel dat naar verwachting in 2016 verdubbeld zal zijn en in 2020 zelfs verdrievoudigd.

Ecommerce Europe schat het aantal B2C webwinkels eind 2013 op zo’n 650.000. Voor de komende jaren wordt een toename van nieuwe B2C webwinkels in Europa verwacht, waarmee het totaal aantal webwinkels jaarlijks met zo’n 15 tot 20% zal toenemen. Naar verwachting creëert de B2C e-commercesector, direct en indirect, ruim 2 miljoen banen. Aangezien e-commerce nog altijd groeiende is, zal ook dit aandeel verder stijgen.

De Europese e-commercemarkt groeit fors door. Ecommerce Europe schat het aantal B2C pakketten dat aan consumenten wordt verzonden, zowel nationaal als over de grens naar andere Europese landen, op maar liefst 3,7 miljard.

Trend: in Europa zijn steeds meer consumenten permanent online
Het is duidelijk dat de opkomende landen (vooral in Zuid-, Centraal en Oost-Europa) steeds meer terrein winnen. Bij de gevestigde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland, zien we dat de groeipercentages van onder meer de B2C e-commerceomzet, internetpenetratie en online bestedingen afnemen door een verzadigende markt, terwijl er in landen als Rusland, Turkije, Polen en Italië nog volop mogelijkheden voor groei liggen. Zo ligt de internetpenetratie in de opkomende landen nog onder het Europese gemiddelde. Aangezien dit cijfer over het algemeen wel gestaag groeit, heeft dit een positieve invloed op de gehele e-commerceomzet en het online bestedingspatroon in deze landen.

Er is echter één uitzondering op de regel dat de groei in de gevestigde landen afneemt en dat is Duitsland. Dit land is in feite al een gevestigde e-commercemacht, maar groeit nog steeds stug door. Duitsland beschikt na het Verenigd Koninkrijk over de grootste e-commerceomzet en staat met betrekking tot groei ook in de top tien van de sterkste landen.

Daarnaast blijft mobile commerce stevig doorgroeien, zowel in gevestigde landen als in opkomende landen. Deze groei wordt vooral veroorzaakt door het toenemende aantal mobiele kopers en niet zo zeer door de gemiddelde uitgaven per e-shopper. Dit bedrag blijft de komende jaren nagenoeg gelijk; waar de gemiddelde m-shopper in 2011 nog € 201 uitgaf, is dit in 2017 met € 227 slechts 12,9% meer.

De groei van het aantal mobiele kopers was zeer significant in 2013, aangezien dit cijfer in bijna alle landen verdubbelde. Zo werd vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk 24% van de totale online verkopen gerealiseerd door m-commerce, tegenover 12% in 2012. Zoals gezegd maakt mobile commerce ook in de opkomende landen een stormachtige ontwikkeling door en dat is onder andere te zien in Rusland en Polen. Waar in Rusland het aandeel van de online verkopen dat via een mobiel apparaat wordt gerealiseerd van 4% in 2012 naar 8% in 2013 verdubbelde, werd dit in Polen zelfs bijna verdrievoudigd; van 1,7 naar 4,5%.