Met trots las ik deze week European Business Review, een van Europa’s meest gezaghebbende business publicaties. Met de kop ‘Next president of EU must be a Digital President‘ werd er gerefereerd aan het bezoek van EU president Van Rompuy en DG Robert Madelin aan Ecommerce Europe iets meer dan een week geleden. Ecommerce Europe, de jonge belangenvereniging van verkopers van online producten en diensten in Europa staat daarmee definitief op de kaart in Brussel. Thuiswinkel.org is een van de founding fathers van Ecommerce Europe.

Ecommerce Europe’s positie werd afgelopen week ook al versterkt met de formele uitnodiging van de Europese Centrale Bank (ECB) om zitting te nemen in de zogenaamde SEPA-concil, het overlegorgaan in Frankfurt van Europese banken en stakeholders. Ecommerce Europe vertegenwoordigt daar de merchants die online producten en diensten verkopen aan consumenten.

Belangenbehartiging in Europa is een proces van de lange adem. Er op tijd bij zijn is daarbij cruciaal. Het is daarom ook essentieel in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn bij het proces van het opstellen van richtlijnen, die uiteindelijk tot nationale wetgeving zullen leiden. Een van de instrumenten die Ecommerce Europe daarvoor gebruikt zijn de 3 pre-conferences die het op 16 juni organiseert voorafgaand aan de Global E-commerce Summit in Barcelona. Op de pre-conferences e-Regulations, e-Payments en e-Logistics worden concept position papers besproken en wordt met webwinkels, relevante stakeholders en vertegenwoordigers van EU institutions besproken hoe we e-commerce in Europa naar ’the next level’ kunnen brengen.