Als je retailers vraagt naar hun grootste zorgen voor de toekomst, dan is de kans groot dat in de top 3 van uitdagingen, ‘retail talent’ staat. In de Verenigde Staten stond het in een research van de NRF, de National Retail Federation, zelfs bovenaan de lijst. Met ‘retail talent’ bedoelen retailers, zowel online als offline, enerzijds de noodzaak om studerend talent met de juiste kennis en skills voor te bereiden op een baan in retail. Anderzijds om werkend talent de kans te geven een carrière in retail voort te zetten of om nieuwe carrière kansen in retail te creëeren. In de VS zijn er maar liefst 700.000 vacatures in retail die niet gevuld kunnen worden.

De National Retail Federation (NRF) heeft onder het motto ‘Building Tomorrow’s Workforce’ een nationaal programma geïnitieerd waarmee het ‘retail talent’ op de agenda probeert te zetten. Het ‘RISE Up’ traject van de NRF zal bestaan uit onderwijsprogramma’s en daaraan gekoppelde programma’s van certificaten voor deelnemende studenten en medewerkers. Het heeft veel weg van de wijze waarop Thuiswinkel’s e-Academy werkt: gecertificeerde opleidingen in middelbaar en hoger onderwijs en erkende certificaten voor studenten en werkenden die opleidingen succesvol afronden. De erkenning van deze certificaten door retailers vormt ook in de Verenigde Staten de basis van het succes van het RISE Up programma. Begin januari werd bekend gemaakt dat meer dan 20 grote retailers, waaronder Walmart, het programma bij de kick-off omarmen. 

Het ontbreekt in Nederland (en elders in de wereld) aan een nationale Human Capital programma voor retail. In de afgelopen decennia hebben retailers ten onrechte vertrouwd op de status quo in retail en zich gelaafd aan de gedachte dat het allemaal wel goed zal komen. Het gevolg is dat de retail sector in de komende jaren alweer een nieuwe golf van disruptie en onzekerheid tegemoet gaat: de War on Talent. In mijn boek ‘ Het einde van online winkelen’ ga ik uitgebreid in op een van de grootste uitdagingen voor retail ondernemers  in de komende jaren: het gebrek aan goed geschoolde nieuwe medewerkers en het ontbreken van een leven-lang-leren houding en infrastructuur in de retail sector. De Nederlandse retail arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een dramatische kanteling, die maar door weinigen wordt gezien en onderkend. In de komende jaren zijn nieuwe sets van skills en vaardigheden en T-shaped profielen voorwaardelijk voor het behoud van en het creëeren van nieuwe banen in retail. 

Als een van de voormannen van de Nederlandse Retailagenda ben ik al jaren een warm pleitbezorger om deze uitdagingen met vereende kracht aan te pakken. Dat vergt visie, samenwerking en bovenal aanpakken. Het zijn zaken en eigenschappen waar de Nederlandse retail sector, ook op het gebied van Human Capital, nou niet bepaald van overloopt. Achter de schermen worden voorzichtige stappen gezet door nationale stakeholders om onder de vlag van de Retailagenda hier verandering in aan te brengen. Laten we daar niet te lang mee wachten, vaart maken en krachten bundelen. De nieuwe wereld van ‘onlife retail’ en alle winkelmedewerkers verdienen het.