BTW & Belastingen – Behoefte aan één enkele btw-registratie voor Europa

feb 8, 2024Blog, Trends

In de afgelopen twee jaar hebben retailers veel ervaring opgedaan met digitalisering. Deze versnelling werd aanzienlijk gestimuleerd door de pandemie, waarin e-commerce en detailhandel een essentiële rol speelden. De opkomst van omnichannel retail en de versnelling van de digitale transformatie van veel bedrijven als gevolg van de COVID-19-crisis hebben het belang van het blijven wegnemen van belemmeringen op de interne markt benadrukt, waardoor zakendoen over de grens in de EU gemakkelijker en goedkoper wordt.

In deze context is het verminderen van de administratieve kosten voor btw-naleving voor bedrijven een prioriteit. De complexiteit van de btw-verplichtingen in de Europese Unie maakt het kostbaar, tijdrovend en belastend voor e-handelaren om deel te nemen aan EU-cross-border handel en te voldoen aan de verschillende btw-verplichtingen. Dit betekent dat de interne markt nog niet volledig benut kan worden door veel bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf, dat de ruggengraat vormt van de Europese economie.

Een vermindering van de btw-gerelateerde belemmeringen voor grensoverschrijdende handel in de EU is dus zeer noodzakelijk. Een enkel btw-identificatienummer zou een grote vereenvoudiging zijn en de behoefte aan kostbare en tijdrovende meervoudige btw-registraties die vandaag de dag nog steeds vereist zijn, ondanks de wijzigingen die zijn ingevoerd door het btw-pakket voor e-commerce in 2021, verminderen.

De One Stop Shop is al operationeel
De VAT One-Stop Shop (OSS), die op 1 juli 2021 operationeel werd, heeft nieuwe zakelijke kansen mogelijk gemaakt voor Europese bedrijven. Het heeft een eerste fundamentele en concrete vereenvoudiging geboden voor bedrijven, omdat het consequent de btw-naleving voor bedrijven heeft vereenvoudigd, met name voor het MKB dat op grensoverschrijdende basis binnen de EU wil handelen. De OSS maakt het namelijk mogelijk om zich te registreren voor btw, btw-aangiften in te dienen en btw te betalen in meerdere EU-landen via slechts één EU-land. Dit is een fundamentele en concrete vereenvoudiging van het algehele complexe btw-systeem voor bedrijven.

Beperkingen van het huidige BTW-OSS-systeem
Echter, de OSS is nog geen game changer. De OSS kan alleen worden gebruikt voor de verkoop van goederen of diensten aan eindconsumenten (B2C) door die EU-bedrijven die grensoverschrijdend binnen de EU verkopen en niet door die bedrijven die voorraad lokaal opslaan en leveren in meerdere EU-lidstaten. Het realiseren van kortere levertijden aan consumenten en het verminderen van verzendkosten zijn van groot belang voor EU-bedrijven. Daarom hebben deze verkopers vaak behoefte aan of besluiten zij om goederen op voorraad te houden in meerdere EU-opslagfaciliteiten (hetzij eigendom van de e-merchant of via een derde partij magazijnprovider) buiten hun eigen land en vanuit deze externe distributiecentra naar de eindconsument te verzenden. Het opslaan van voorraad in de verschillende EU-lidstaten maakt het mogelijk om te voldoen aan de eisen van consumenten voor snellere levering, terwijl de logistieke en milieubelasting wordt verminderd.

In het huidige systeem komen zowel de verplaatsingen van winkelvoorraden tussen EU-landen als de verdere verkoop van die voorraden niet in aanmerking voor het BTW OSS-systeem, wat resulteert in de verplichting tot BTW-registratie in elk EU-land waar goederen worden opgeslagen. Dit betekent dat bedrijven, ondanks de wijzigingen die in 2021 zijn geïntroduceerd door het BTW E-commercepakket, nog steeds verplicht zullen zijn om zich voor BTW te registreren in elk land waarin zij goederen opslaan (zelfs in situaties waarin er geen verkoopactiviteiten plaatsvinden op de opslaglocatie). Het verkrijgen van meerdere BTW-registratienummers blijkt een aanzienlijke last te zijn voor bedrijven, waarbij zij langdurige en kostbare processen moeten doorlopen in de verschillende lidstaten, waar zij een BTW-registratienummer nodig hebben voor elk land. Deze complexiteiten hebben een nadelig en schadelijk effect op de grensoverschrijdende handel binnen de EU.

Zonder deze verandering zal de interne markt blijven bestaan uit administratieve grenzen en lasten. Momenteel moet een bedrijf gemiddeld 13 documenten indienen om een BTW-registratieproces te voltooien, gemiddeld 100 dagen wachten om een BTW-nummer te ontvangen, tot 60 BTW- en statistische aangiften per land per jaar indienen, en duizenden euro’s uitgeven aan nalevingskosten.

Het belang van deze kwestie voor Europese bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), wordt ook benadrukt in een speciale campagne over dit onderwerp die we hebben gelanceerd om bewustwording te creëren over de noodzaak van deze hervorming: https://simplify-vat.eu/.

De oplossing voor iedereen
Om deze tekortkomingen aan te pakken, moet de One Stop Shop worden uitgebreid naar alle zendingen van goederen waarbij de verkoper niet gevestigd is in het EU-land van belasting, en met name naar:

  • Grensoverschrijdende verplaatsing van eigen voorraden binnen de EU.
  • Binnenlandse verkoop vanuit distributiecentra door een verkoper die niet gevestigd is in dat EU-land.

Wat zijn de voordelen van een uitgebreide OSS?
Het vereenvoudigen van de BTW-registratie en het uitbreiden van het BTW OSS-systeem op de voorgestelde manier zal grote positieve effecten hebben voor bedrijven die goederen online verkopen, omdat dit hun nalevingskosten zal verlagen en administratieve lasten zal verminderen. Bedrijven zullen het veel gemakkelijker en sneller vinden om zich in de hele EU te registreren en BTW te betalen, waardoor ze betere toegang krijgen tot intra-EU-handel en concurrerender worden in een steeds meer geglobaliseerde en omnichannel retailomgeving. Met de groeiende vraag naar online winkelen zal dit KMO’s helpen om de onbenutte e-commerce zakelijke kansen in de EU-interne markt te benutten.

Bovendien zouden belastingdiensten van EU-lidstaten ook profiteren van een verbeterde naleving van de btw en een eenvoudige oplossing om ervoor te zorgen dat alle grensoverschrijdende goederenbewegingen gemakkelijk kunnen worden gerapporteerd en gecontroleerd binnen een enkel OSS-schema. Dit zal naar verwachting leiden tot een toename van de handel en bijgevolg extra btw-inkomsten en een meer concurrerende markt in de EU. Uiteindelijk zullen eindconsumenten ook profiteren van een grotere keuze aan producten en meer concurrerende prijzen bij online winkelen. Last but not least, de voordelen van een enkele btw-registratie strekken zich ook uit tot milieukwesties. Zo zou een regime voor pan-Europese voorraadopslag in e-commerce bulkplaatsingen dicht bij klanten aanmoedigen. Bulkverplaatsingen veroorzaken aanzienlijk lagere CO2-uitstoot dan afzonderlijk verzonden bestellingen over lange afstanden en verminderen ook de belasting voor onze douaneautoriteiten in vergelijking met veel individuele pakketzendingen uit derde landen.

Hoe zorgen we ervoor dat het OSS wordt uitgebreid? Met het initiatief van de Europese Commissie ‘btw in het digitale tijdperk’ is er nu een belangrijke kans om voort te bouwen op de hervormingen van 1 juli 2021 door het OSS uit te breiden. Ecommerce Europe werkt eraan om de stem van haar 150.000 bedrijven te laten horen. Aarzel niet om contact op te nemen met Ecommerce Europe voor meer informatie over toekomstige regelgeving en hoe u betrokken kunt raken (info@ecommerce-europe.eu)!